Czy instrukcje bhp są naprawdę potrzebne

Część firm traktuje instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy jedynie jako coś, co trzeba mieć w razie inspekcji. Jednak tak naprawdę te zbiory zasad obowiązujących podczas pracy na danym stanowisku lub wykonywania danych czynności są niezwykle ważne z innych powodów. Dzięki zawartym w nich informacjom można znacznie zminimalizować ryzyko wypadków oraz urazów, a w niektórych przypadkach nawet zapobiec śmierci pracownika.

Czym są instrukcje bhp?

Najprościej rzecz ujmując, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy to zbiór najważniejszych informacji i wskazówek pozwalających pracownikowi uniknąć zagrożenia. Zasadniczo składają się one z pięciu części: informacji ogólnych; listy czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem pracy; wytycznych dotyczących bezpiecznego wykonywana pracy; listy czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz listy zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. Znajomość tych elementów jest niezbędna do tego, aby pracownik nie był narażony na niebezpieczeństwo. Dlatego też ważne jest przeprowadzanie okresowych szkoleń bhp, podczas których każdy powinien zapoznać się ze stosowną instrukcją.

Gdzie stosować instrukcje bhp?

Zbory zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych najczęściej spotkać można oczywiście w zakładach pracy, o czym więcej przeczytasz klikając w link: https://znaki-bhp.pl/instrukcje-bhp-w-zakladzie-pracy. Najbardziej przydatne są w halach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie korzysta się z zaawansowanych maszyn i przyrządów. Jednak nie są to jedyne miejsca. Instrukcje bhp dotyczą też tak z pozoru nieszkodliwych urządzeń jak komputer, kserokopiarka, czajnik czy kuchenka mikrofalowa. Dostępne są też instrukcje specjalistyczne dotyczące obróbki drewna, obróbki metali, prac instalacyjnych, gastronomii, poligrafii, przemysłu odzieżowego, prac spawalniczych, obróbki tworzyw sztucznych, rolnictwa, magazynów czy prac budowlanych. Do tego dochodzi jeszcze obszerny zbiór instrukcji ogólnych, dotyczących każdej branży, czyli instrukcje przeciwpożarowe i medyczne.

Wbrew pozorom instrukcje stanowiskowe, czyli taki które dotyczą konkretnych stanowisk pracy, wcale nie muszą znaleźć się w ich pobliżu. Muszą po prostu być w łatwo dostępnym miejscu, tak aby pracownik w każdej chwili mógł sprawdzić zawarte w nich informacje. Często w zakładzie pracy zakłada się specjalny segregator, do którego wpina się wszystkie instrukcje i umieszcza się go na przykład w pokoju socjalnym.  

Kto tworzy instrukcje bhp?

Za przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za określenie, jakie instrukcje są w ogóle potrzebne w danym zakładzie, odpowiedzialni są specjaliści do spraw bhp. Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy potencjalnych zagrożeń wskazują pracodawcy, jaki wykaz będzie potrzebny, a w razie braku takiej instrukcji na rynku sami ją przygotowują. Stworzeniem instrukcji może zająć się też sam pracodawca albo wyznaczone przez niego osoby, jednak dokumenty przygotowane w ten sposób muszą zostać zaopiniowane przez specjalistów.

Instrukcje bhp to nie jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Ważne są także różne znaki i tabliczki służące informowaniu i ostrzeganiu o niebezpieczeństwie. Przykłady takich oznaczeń można znaleźć na stronie Znaki-bhp.pl.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here