Nootrop

Główna funkcja nootropy, polega na ulepszaniu naszych funkcji poznawczych. By substancja mogła prawidłowo zadziałać, ludzki organizm, musi znajdować się w dobrej kondycji i stanie zdrowia. Ze względu na to, osoby cierpiące z powodu określonej choroby i złego stanu zdrowia, nie powinny przyjmować suplementów ani leków, w których składzie znajduje się nootropy. Chyba, że ich tymczasowe cierpienie, związane jest z utratą dotychczasowej jakości i poziomu działania funkcji poznawczych mózgu.

CZEGO DOTYCZY I Z CZYM ŁĄCZY SIĘ NOOTROP?

Pionierem, w zakresie badań substancji takich jak nootropy, był rumuński psycholog oraz chemik Corneliu E. Giurgea. W 1964 roku, udało mu się zsyntetyzować Piracetam, któremu nadał właśnie nazwę nootropy. W myśl stworzonej przez rumuńskiego uczonego teorii, określenie nootropowy, potocznie oznacza inteligentne leki oraz wzmacniacze funkcji poznawczych. Od roku 1964, zdołano zbadać i nieco lepiej przyjrzeć się działaniu związków, które kryją się pod ogólną nazwą, nootropy. Stwierdzono na przykład, że mają one szczególny wpływ nie tyle na ludzkie funkcje poznawcze, co na związane z nimi, funkcje wykonawcze, poziom uwagi, pamięci, kreatywności i motywacji u osób zdrowych. Ze względu na ten właśnie fakt, sprawdzimy dokładnie, czym są i w jaki sposób działają, wymienione funkcje wykonawcze ludzkiego umysłu. Funkcje wykonawcze łączy się definicyjnie z kontrolą poznawczą i uznaje się je za procesy, tworzące zespół poznawczy, niezbędny do stałego kontrolowania naszego zachowania. Oczywiście kontroli tej, dokonujemy my sami. Na czym polega, poznawcze kontrolowanie własnego zachowania? Jest to działanie umysłu, oparte na selekcji oraz skutecznym monitorowaniu zachowań, jakie mają ułatwić nam, osiągnięcie wybranych przez nas celów.

PAMIĘĆ, KREATYWNOŚĆ I MOTYWACJA. W PEŁNI ZDROWY UMYSŁ

Omawiane przez nas w tym wpisie zachowanie, jest bardzo ważnym pojęciem, z punktu widzenia psychologii oraz ludzkiego zdrowia psychicznego. Oznacza ono zakres działań i wykonywanych przez ludzi czynności, które łączą się z nimi samymi (ludźmi) oraz środowiskiem, w którego zakres i obszar, są wykierowane. Zachowanie może dotyczyć ludzi (jednostek), organizmów, systemów oraz tzw. sztucznych bytów. Funkcje wykonawcze, to również kontrola uwagi, która bazuje na naszej zdolności do koncentracji i odnosi się do zbioru możliwości, które obejmują, dokonywane przez nas na co dzień, wybory. Kolejna, ważna składowa, to hamowanie poznawcze. Hamowanie poznawcze, odnosi się do posiadanych przez nas zdolności, do dostrajania i regulacji bodźców, nieistotnych dla nas, z punktu widzenia aktualnie wykonywanego przez nas zadania czy też czynności jakiej się w danym czasie, podjęliśmy. Następne pojęcie, to kontrola hamująca, którą określa się również jako kontrolę udzielanych odpowiedzi, pamięć robocza i elastyczność poznawcza.

COGNITIVE SI REZONABIL. POZNAWCZO I Z ROZSĄDKIEM

Wynika z tego, że substancje nootropowe, mogą nam jedynie pomóc w tym, by nasze funkcje poznawcze, znajdowały się na prawidłowym i odpowiednim poziomie, jaki zaspokoi nasze potrzeby oraz oczekiwania wobec samych siebie. Skoro to my sami, głównie odpowiadamy za własne istnienie, to co robimy, na co się narażamy i w pewnym sensie, za to co nas samych spotyka, to dlaczego nie moglibyśmy lepiej kontrolować dostępnych nam oraz naszemu umysłowi, funkcji wykonawczych? Mózg, który jest jednym z organów ludzkiego ciała, dawno już przestał być dla wielu osób, narzędziem magicznym oraz terenem kultu. Niestety, w obszarze pojęć i znaczeń ludzkiego umysłu, do dziś dnia, bezkarnie harcują przesądy i wierzenia, związane z religią oraz przekonaniami, które nie mają nic wspólnego z wiedzą czy dowodami potwierdzonymi naukowo. Na stronie Cognitiv, znajdziemy wiele informacji na temat nootropy oraz tego, w jaki sposób możemy wpłynąć na swoje funkcje poznawcze, by ich stan, stawał się z czasem, coraz lepszy. Suplementy dla umysłu, stworzone aby wspierać funkcje poznawcze i pracę ludzkiego mózgu, znajdziemy pod linkiem internetowym https://cognitiv.pro/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here