podatki PIT

Każdy człowiek wykonuje określona pracę za która otrzymuje konkretne wynagrodzenie. Każdy z nas musi co roku rozliczać się z tzw. PITU. PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) jest to podatek przypisany do grupy podatków bezpośrednich, w których bezpośrednim podmiotem jest osoba fizyczna osiągająca pewne dochody. Do tej grupy zalicza się również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek jawnych oraz komandytowych.

Podatek PIT

W Polsce podatek od osób fizycznych pobierany jest od całości uzyskanych przychodów. Oczywiście istnieją grupy przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu lub są z niego zwolnione. PIT pogrupowany jest w różnych grupach, w których stawki (stopy procentowej) są zależne od źródła przychodu.

Przy opodatkowaniu progresywnym – według skali podatkowej obowiązują stawki 18%, a po przekroczeniu podstawy w kwocie 85,528 zł – 32% podatku. Następnie w przypadku formy liniowej opodatkowania stosuje się 19% stawkę podatku. Z kolei przy opodatkowaniu ryczałtowym korzysta się z stawki 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%. W opodatkowaniu przychodów kapitałowy pieniężnych obowiązuje 19% stawka podatku. Przy osiągnięciu przychodów ze sprzedaży nieruchomości stawka podatku wynosi 19%. Jak widać stawki te są bardzo różne i wszystko zależy od rodzaju naszych dochodów.

Jak rozliczyć PIT?

Jak rozliczyć PIT

Jeżeli chcemy rozliczyć nasz podatek dochodowy musimy złożyć roczna deklaracje PIT. Deklaracja ta stanowi podstawę do zapłaty podatku lub ubiegania się o jego zwrot. Trzeba pamiętać, że bardzo ważny jest podpis osoby składającej taką deklaracje. W wypadku wysyłania tego dokumentu za pomocą drogi elektrycznej podpisem deklaracji PIT jest zestaw danych autoryzacyjnych identyfikujących podatnika przed organem skarbowym. Tak więc w tym roku powinnyśmy dostarczyć rozliczenie PIT 2019. Można to zrobić w sposób tradycyjny lub przez internet. Dobrym programem do rozliczenia jest Twój e-PIT.

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik korzystający z tej usługi nie ma obowiązku składać wniosków ani deklaracji w celu rozliczenia podatku. Jego zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Podsumowując, istnieją dwa sposoby na rozliczenie roczne PIT: możemy je wykonać samodzielnie lub wykorzystywać specjalnie do tego stworzone programy. Ważne, żeby każdy pamiętał wysyłać PITY, gdyż kary za ich niedostarczenie do odpowiednich urzędów są bardzo wysokie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here