Sztuka nowoczesna
Pixabay.com

Czy nowoczesny i współczesny to synonimy? Większość osób przecież bez żadnych oporów stosuje je wymiennie. W szczególności jeżeli chodzi o to, co dzieje się na świecie, czy obecną modę. Jednak, jeżeli chodzi o sztukę, to te dwa słowa oznaczają coś zupełnie innego. Okresy, w których występowały te dwa prądu mocno się ze sobą przenikają. Modernizm i sztuka nowoczesna to lata 60-te XIX wieku oraz późne lata 50-te XX wieku. Natomiast sztukę tworzoną od końca II wojny światowej do dzisiaj uważa się za współczesną. Oprócz ram czasowych występują dwie koncepcyjne oraz estetyczne różnice między tymi dwoma prądami w sztuce. Najważniejszym rozróżnieniem sztuki nowoczesnej oraz współczesnej było odejście od piękna estetyki do koncepcji pracy. Żeby było to dla Ciebie bardziej zrozumiałe, to doskonale obrazuje to sztuka konceptualna oraz performance. Ostateczny kształt dzieła w sztuce współczesnej jest mniej ważny niż sam proces jej tworzenia. Ten proces czasami wymagał tego, żeby uczestniczyła w nim publiczność.

Modernizm i sztuka nowoczesna

Sztuka nowoczesna nie opierała się na tym, co było przed nią. Była całkowicie sprzeczna z tym, co było przekazywane w akademiach sztuk pięknych. Édouard Manet był pierwszym przedstawicielem sztuki nowoczesnej. Namalował ,,Śniadanie na trawie” w 1863 roku i wzbudził tym wielkie oburzenie. Znalazł się na tak zwanym Salonie Odrzuconych. Jego dzieło nie miało prawa wstępu na oficjalny salon. Publiczność początkowo była przeciwna tworzeniu tego rodzaju dzieł. Manet bardzo przejął się taką ostrą krytyką. Czuł, że jest ona niesprawiedliwa i niezasłużona. Manet w swoich dziełach w przeciwieństwie do innych nie nawiązywał do tradycji. Nie przedstawiał na nich rzeczywistego świata. Ważny był dla niego sam proces tworzenia, a nie to, co ostatecznie przedstawiał obraz. Ważna dla niego była kompozycja obrazu oraz przywrócenie funkcji koloru.  W tamtych czasach było to wręcz samobójstwo artystyczne. Swoim działaniem Manet zszokował zarówno publiczność, jak i krytyków. Jednak plusem było to, że zachęcił innych artystów, w tym swojego przyjaciela Renoira do tego, żeby byli oni bardziej odważni. Dzięki niemu artyści jego pokolenia oraz kilku następnych zaczęli tworzyć dzieła abstrakcyjne oraz figuratywne. Można też tutaj zaznaczyć, że działania Maneta otworzyły drogę do sławy impresjonistom. W sztuce nowoczesnej można zauważyć różne kierunki. Są to między innymi: impresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, sztuka abstrakcyjna, dadaizm oraz surrealizm. Najsłynniejsi malarze w sztuce nowoczesnej i modernizmie to: Edouard Manet, Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Wassily Kandinsky oraz Francis Bacon.

Sztuka nowoczesna
Pixabay.com

A czym jest sztuka współczesna?

Sztuka po II wojnie światowej całkowicie się zmieniła. Jednak jej początki wzięły się właśnie z modernizmu. Mistrzowie, którzy tworzyli sztukę nowego wieku, byli bardzo znani. Kiedyś, to, co tworzyli było dla innych czymś niezrozumiałym i wyrazem buntu. Stała się czymś nowym, ale niezwykłym i docenianym przez krytyków. Publiczność też ją pokochała i tak pozostało do dziś. Sztuka, która walczy z tradycją i jest pewnego rodzaju wyzwaniem, dziś jest w pełni akceptowana. Jednocześnie w sztuce figuratywnej, metody oraz innowacyjne działania niektórych mistrzów modernistycznej awangardy, takich jak na przykład Picasso, czy Matisse. Konkurowały one jednak z zupełnie innowacyjnymi działami, na przykład Dubuffeta czy de Kooniga. W tamtych czasach bardzo popularny zaczął być również styl abstrakcyjny, który kontynuował tradycję okresu przedwojennego i action painting. Natomiast dadaizmem i surrealizmem inspirowali się przedstawiciele pop-artu. W opozycji do tych wszystkich koncepcji była sztuka konceptualna. W niej najważniejszy był pomysł, a dopiero później jego realizacji. Cały proces tworzenia schodził na drugi plan. W sztuce współczesnej najważniejsze było eksperymentowanie oraz poszukiwanie innowacyjnego języka, który byłby zgodny ze zmieniającą się rzeczywistością. Przykłady sztuki współczesnej to: fotomontaż, collage instalacja, happening, czy performance.

Sztuka nowoczesna
Pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here